December 3, 2022

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

Discourse

- ;'bz{g bfxfnशासकीय स्वरूपका विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा एकमत हुन सकिरहेको छैन। माओवादी दलले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने कुरामा...

- निर्मलमणि अधिकारी ‘आयोदधौम्य’धेरै नै प्रयोग गरिने शब्दावली हो यो ‘एक्काइसौँ शताब्दी’ । लेखाइ र बोलाइ दुवैमा ‘एक्काइसौँ शताब्दी’ को...

Share on Social Media