January 27, 2023

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

Science

- निर्मलमणि अधिकारी विश्वका प्रायः सबै पाठशालाहरुमा निकोलस कपर्निकस (सन् १४७३– १५४३) लाई सर्वप्रथम सौरमण्डलको विज्ञान–सम्मत अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको रुपमा...

Share on Social Media