December 3, 2022

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

REGULAR DISCOURSES

- मुकुन्दप्रसाद उपाध्याय हाम्रो भाषा–साहित्यलाई निश्चित उचाइ प्रदान गर्ने एउटा कडी उखान–टुक्का पनि हो । हाम्रो शब्दभण्डारमा उखान–टुक्काहरू पर्याप्त मात्रामा...

- मुकुन्दप्रसाद उपाध्याय नेपाली साहित्यभित्र मौलाएका अनेक विधाहरूमा काव्यविधा साहित्यको प्राणका रूपमा रहेको छ। यो प्राणको उपप्राणका रूपमा काव्यभित्र गीत,...

Share on Social Media