December 3, 2022

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायधेरै पहिले एकजना कविको एउटा कविता पढेको थिएँ। कविको नामचाहिँ याद रहेन। त्यस कविताको एउटा हरफ म अझै सम्झन्छु।...

- मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायनेपालमा प्रेसको विकास भएको धेरै भएको छैन। छ दशकपूर्व पहिलो जनक्रान्तिअघिसम्म नेपालीले बुझेका र जानेका अखबार भनेको ‘गोरखापत्र’...

Share on Social Media